Ochrana údajů

Právní upozornění a odmítnutí odpovědnosti

Za všechna vyjádření a prezentace na této internetové stránce, zejména za ty, které se týkají veřejné nabídky fondů Timberland/investic (požitková práva Timberland Capital AG) je zodpovědný výhradní vydavatel těchto informací společnost Timberland Capital AG, Hüttenallee 137, D-47800 Krefeld.  Na rozdíl od toho je za všechna vyjádření a prohlášení na této internetové stránce týkající se veřejné nabídky fondů Timberland - OptiMix A GmbH & Co. KG, fondů Timberland - OptiMix B GmbH & Co. KG, fondů Timberland - OptiMix C GmbH & Co. KG, fondů Timberland - OptiMix Currency GmbH & Co. KG, fondů Timberland - OptiMix Golddepot Active GmbH & Co. KG (dále též „fondy KG“) zodpovědný výhradně vydavatel těchto informací společnost Timberland Management GmbH.

Ručení

Všechny údaje a informace uvedené na našich internetových stránkách byly pečlivě prozkoumány a kontrolovány společnostmi Timberland Capital AG, Timberland Management GmbH nebo třetími stranami. Timberland Capital AG, Timberland Management GmbH nebo třetí strany, zejména hlavní distribuční a informační společnost v Německu Timberland Service GmbH, přesto nemohou převzít záruku za jejich bezchybnost, přesnost, úplnost a aktuálnost. Jakékoliv ručení za škody, které vznikají přímo nebo nepřímo z používání této webové stránky, je vyloučeno, pokud tyto škody nejsou založeny na úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Pokud se z této webové stránky odkazuje na internetové stránky, které provozují třetí strany, nepřebírají společnosti Timberland Capital AG, Timberland Management GmbH a Timberland Service GmbH odpovědnost za jejich obsah. Informace na této internetové stránce poskytuje Timberland Capital AG, příp. Timberland Management GmbH bez jakéhokoliv příslibu nebo ručení jakéhokoliv druhu, ať už výslovného nebo implicitního. Timberland Capital AG, příp. Timberland Management GmbH si vyhrazují právo provést bez předcházejícího oznámení změny nebo doplnění poskytnutých informací.

Ochrana dat (shromažďování a zpracování osobních údajů)

Sbíráme pouze údaje pro osobní zpracování a použití, pokud se dobrovolně rozhodnete je uvést nebo výslovně vyjádříte svůj souhlas. Ve většině případů slouží tyto informace k zodpovězení Vašich otázek. Pak jsou údaje buď poskytnuty odpovědnému zaměstnanci, nebo nejpozději do 6 měsíců vymazány. Odesláním kontaktního formuláře nebo formuláře s žádostí souhlasíte s uvedeným zpracováním a přenosem Vašich dat. Tento souhlas můžete s účinkem do budoucna kdykoliv odvolat písemně nebo e-mailem zaslaným společnosti Timberland Capital AG, Timberland Management GmbH nebo Timberland Service GmbH (podle toho, se kterou společností jste ve smluvním vztahu). S Vaším přístupem na webovou stránku společnosti Timberland Capital AG, příp. Timberland Management GmbH se na našem serveru za účelem zabezpečení dat ukládají možné identifikační údaje (adresa internetového protokolu a další podrobnosti, datum a čas prohlížeče stránky). Jiné vyhodnocení údajů, s výjimkou na statistické účely a v anonymní formě, se neprovádí.

Žádné poradenství

Informace uvedené na internetových stránkách nepředstavují individuální poradenství a nemohou je nahradit. Naši zaměstnanci a nezávislí investiční poradcové a zprostředkovatelé jsou Vám k dispozici, máte-li zájem o individuální konzultace.

Doporučujeme Vám, abyste se před koupí investic společnosti Timberland Capital AG obšírně informovali. Jediným závazným základem pro žádosti o upisování cenných papírů na jméno série 2009 (na této internetové stránce a v tištěných dokumentech nazývané rovněž „fondy Timberland“ nebo "fondy") je aktuálně platný a k uveřejnění schválený prodejní prospekt z 21. dubna 2009 ve znění příslušného dodatku prospektu podle § 11 zákona o prodejním prospektu. Tyto podklady jsou kdykoliv k dispozici ve společnosti fondů (Hüttenallee 137, D-47800 Krefeld), u Vašeho investičního poradce/zprostředkovatele a pro investory v Německu i v prodejním a informačním centru v Německu u společnosti Timberland Service GmbH, Hüttenallee 137, D-47800 Krefeld.

Autorská práva:

© Timberland Capital AG, příp. Timberland Management GmbH. Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafiky, zvuk, animace a videa a jejich uspořádání na webové stránce Timberland Capital AG, příp. Timberland Management GmbH podléhají ochraně autorských a jiných ochranných zákonů. Obsah této webové stránky se nesmí kopírovat, rozšiřovat, měnit nebo zpřístupňovat třetím stranám ke komerčním účelům. Upozorňujeme na to, že obrázky obsažené na webové stránce mohou podléhat autorským právům třetích stran.

Užívací práva

Timberland Capital AG, příp. Timberland Management GmbH se chce prezentovat inovativní a informativní webovou stránkou. Duševní vlastnictví, které obsahuje, např. patenty, ochranné známky a autorská práva, je chráněno. Webová stránka neopravňuje k užívání duševního vlastnictví společností Timberland Capital AG, Timberland Management GmbH nebo třetích stran.

Vyjádření na webové stránce

Na této webové stránce najdete i vyjádření zaměřená do budoucnosti, založená na přesvědčení společnosti Timberland Capital AG, příp. Timberland Management GmbH. Taková vyjádření představují názor společnosti Timberland Capital AG, příp. Timberland Management GmbH na budoucí události v okamžiku, kdy byla vydána, a podléhají rizikům a nejistotám. Mnohé vlivy mohou vést k tomu, že se skutečné výsledky budou od tu uvedených odhadů ne nepodstatným způsobem. K takovým vlivům patří kromě jiných změn i změny všeobecných hospodářských a obchodních rámcových podmínek. Timberland Capital AG, příp. Timberland Management GmbH odmítají jakýkoliv úmysl nebo povinnost aktualizovat tato výhledová vyjádření vydaná v určitém okamžiku.

Obchodní značky

Timberland Capital, Timberland Capital AG a Timberland Fonds jsou obchodní názvy společností Timberland Capital AG, příp. Timberland Management GmbH. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny obchodní značky společností na webových stránkách Timberland Capital AG, příp. Timberland Management GmbH chráněny zákonem o ochranných známkách. Toto platí zejména pro značky Timberland Capital, typové štítky, firemní loga, emblémy a nápisy.

Právo na informace

Kdykoliv máte možnost dostat na vyžádání bezplatně informace o osobních údajích, které jsou o vás uložené. Navíc máte právo na opravu nesprávných údajů, jejich blokování a smazání (pokud je to podle platného práva možné). Pokud v rámci této nabídky použijete kontaktní formulář nebo formulář žádosti, vyžádáte si nebo zprostředkujete informace, informace se přenášejí prostřednictvím internetu, pokud jsou šifrovány s použitím SSL proti neoprávněnému přístupu. E-maily, které nám zašlete přímo, šifrovány nejsou.

Jiná upozornění

Na této internetové stránce a v tištěných materiálech a dokumentech se investice společnosti Timberland Capital AG označují zjednodušeně „OptiMix A“, „OptiMix B“, „OptiMix C“ a „Golddepot Aktiv“ a KG fondy společnosti Timberland Management GmbH také jako „Timberland Fonds - OptiMix A“, „Timberland Fonds - OptiMix B“,  „Timberland Fonds - OptiMix C“, „Timberland Fonds - Golddepot Aktive“ a „Timberland Fonds – OptiMix Currency“. „OptiMix“ a „Timberland Fonds“ jsou ochranné známky společnosti Timberland Capital AG, příp. Timberland Management GmbH. Tyto ochranné známky popisují pouze v reklamní formě příslušný druh investice a nemají žádné vlastnosti přesahující uvedený rámec. Údaje obsažené na této internetové stránce a v jiných dokumentech nejsou investičním poradenstvím, nýbrž slouží výhradně popisu produktu.

Prohlášení o ochraně údajů pro použití Facebook-Plugins (Like-Button)

Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Pluginy sítě Facebook rozpoznáte podle loga Facebook nebo podle "tlačítka Like“ ("líbí se mi“) na naší stránce. Přehled pluginů Facebook najdete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Když navštívíte naše stránky, bude prostřednictvím pluginu vytvořeno přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tak dostane informaci, že jste se svou IP adresou navštívil naši stránku. Když kliknete na „tlačítko Like“ Facebooku, jste-li přihlášen ke svému účtu na Facebooku, můžete propojit obsah našich stránek se svým profilem na Facebooku. Facebook tak může přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že my jako poskytovatel těchto stránek nemáme znalosti o obsahu přenášených dat, ani o jejich používání prostřednictvím Facebooku. Další informace k uvedenému najdete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Facebook na http://de-de.facebook.com/policy.php

Pokud nechcete, aby Facebook mohl spojit návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Prohlášení o ochraně údajů pro používání služby Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítače a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované cookies o vašem používání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. V případe aktivace anonymizace IP na této webové stránce Google nejprve zkrátí vaši IP adresu v členských zemích EU nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Pouze ve výjimečných případech se na server Google v USA přenese plná IP adresa a tam se zkrátí. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojeným s používáním webové stránky a internetu provozovateli webové stránky. IP adresa poskytovaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google.

Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete možná moci využívat v plném rozsahu všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit sběru údajů vygenerovaných cookies a týkajících se vašeho využívání webové stránky (včetně vaší IP adresy) a jejich zpracování společností Google tím, že si na následujícím linku stáhnete a nainstalujete dostupné pluginy prohlížeče:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sběru údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující link. Nastaví se Opt-Out- Cookie, který zabrání budoucímu shromažďování vašich dat při návštěvě této webové stránky:
Google Analytics deaktivieren

Bližší informace k podmínkám používání a k ochraně údajů naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html příp. na http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Upozorňujeme vás na to, že Google Analytics na této webové stránce byl rozšířen o kód „gat._anonymizeIp()“, aby bylo zaručeno anonymní zaznamenání IP adres (tzv. IP-Masking).

Používání remarketingu Google

Tato webová stránka používá funkci remarketingu společnosti Google Inc. Tato funkce slouží k tomu, aby návštěvníkům webové stránky prezentovala v rámci reklamní sítě zájmově orientované reklamní inzeráty. V prohlížeči návštěvníka webové stránky se ukládají tzv. „cookies“, které umožňují návštěvníka opětovně rozpoznat při vyvolání webových stránek, které patří do reklamní sítě Google. Na těchto stránkách se mohou návštěvníkovi prezentovat reklamy týkající se obsahů, které návštěvník předtím vyvolal na webových stránkách, které používají remarketingovou funkci Google. Podle vlastních údajů neshromažďuje Google během tohoto procesu žádné osobní údaje. Pokud byste si však remarketingovou funkci Google nepřáli, můžete ji zásadně deaktivovat odpovídajícím nastavením na http://www.google.com/settings/ads Případně můžete použití cookies pro zájmově zaměřenou reklamu deaktivovat prostřednictvím iniciativy reklamní sítě podle pokynů uvedených na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Prohlášení o ochraně údajů pro používání služby Google Adsense 

Tato webová stránka používá Google AdSense, službu pro začlenění reklamních inzerátů společnosti Google Inc. („Google“). Google AdSense používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítače a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky.

Google AdSense používá i tzv. Web Beacons (neviditelné grafiky). Prostřednictvím těchto Web Beacons se mohou vyhodnocovat informace jako návštěvnost těchto stránek. Informace generované cookies a Web Beacons o používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) a reklamních formátech se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Tyto informace může Google poskytnout smluvním partnerům Google. Google však nesloučí vaši IP adresu s jinými vámi uloženými daty.

Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete možná moci využívat v plném rozsahu všechny funkce této webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním vašich údajů společností Google výše popsaným způsobem a za výše uvedeným účelem. 

Prohlášení o ochraně údajů pro používání služby Google +1

Shromažďování a předávání informací
Pomocí tlačítka Google +1 můžete zveřejnit informace po celém světě. Prostřednictvím Google +1 dostanete vy a jiní uživatelé personalizovaný obsah Google a našich partnerů. Google ukládá jak informaci, že jste pro obsah přidali +1, tak i informace o stránce, kterou jste při kliknutí na +1 viděli. Vaše +1 se mohou zobrazit na internetu jako upozornění spolu s vaším profilovým jménem a vaší fotografií ve službách Google, jako např. ve výsledcích hledání nebo ve vašem profilu Google nebo na jiných místech na webových stránkách a reklamách. Společnost Google zaznamenává informace o vašich aktivitách +1, aby zlepšila služby Google pro vás i pro ostatní. Abyste mohli použít tlačítko Google +1, potřebujete celosvětově viditelný veřejný profil Google, který musí obsahovat minimálně jméno zvolené pro daný profil. Toto jméno se používá ve všech službách Google. V mnohých případech může toto jméno nahradit i jiné jméno, které jste používali u jiných částí obsahů prostřednictvím účtu Google. Identita vašeho profilu Google se může zobrazit uživatelům, kteří znají vaši e-mailovou adresu nebo mají o vás jiné identifikační informace.

Použití shromážděných informací:
Vedle výše uvedeného účelu použití se vámi poskytnuté informace používají v souladu s platnými zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google. Google může zveřejnit souhrnné statistiky o aktivitách uživatelů +1, příp. je poskytne dalším uživatelům a partnerům jako např. vydavatelům, inzerentům nebo na odkazované stránky.

Zdroj: Datenschutzerklärung Google +1

Google AdWords

Naše webová stránka využívá Google Conversion-Tracking. Pokud jste se na naši webovou stránku dostali prostřednictvím reklamy vložené společností Google, potom Google Adwords nastaví cookies na vašem počítači. Cookies pro Conversion-Tracking se nastaví, když uživatel klikne na reklamu zobrazovanou společností Google. Tyto cookies ztrácejí po 30 dnech svoji platnost a neslouží k osobní identifikaci. Jestliže uživatel navštíví určité stránky našeho webu a cookies ještě netratily platnost, můžeme my a Google rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl nasměrován na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookies. Cookie tak nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace získané prostřednictvím souboru Conversion-Cookies slouží k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro Conversion-Tracking.

Zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrování na stránku opatřenou tagem Conversion-Tracking. Neobdrží však žádné informace, s nimiž lze uživatele osobně identifikovat. Jestliže se nechcete podílet na sledování (tracking), můžete odmítnout potřebné nastavení cookies - např. nastavením prohlížeče, které automatické nastavení cookies všeobecně deaktivuje, nebo nastavit svůj prohlížeč tak, aby cookies byly blokovány z domény „googleleadservices.com“. Vezměte prosím na vědomí, že Opt-out- Cookies se nesmějí smazat, pokud si nepřejete zaznamenávání měřených dat. Pokud jste v prohlížeči smazali všechny svoje soubory cookies, musíte příslušný soubor Opt-out Cookie znovu nastavit.

Použití Facebook Retargeting

Tato webová stránka používá funkci Retargeting společnosti Facebook Ireland Limited. Tato funkce slouží k tomu, aby návštěvníkům webové stránky v rámci reklamní sítě Facebook prezentovala zájmově orientovanou reklamu. V prohlížeči návštěvníka webové stránky se ukládají tzv. „cookies“, které umožňují návštěvníka opětovně rozpoznat, když vyvolá webové stránky, které patří do reklamní sítě Facebook. Na těchto stránkách se mohou návštěvníkovi prezentovat reklamní inzeráty, které se týkají obsahů, které návštěvník předtím vyvolal na webových stránkách, které používají funkci Retargeting na Facebooku. Podle vlastních informací neshromažďuje Facebook při tomto procesu žádné osobní údaje. Pokud byste si však funkci Retargeting od Facebooku nepřáli, můžete ji zásadně deaktivovat odpovídajícím nastavením na http://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

Prohlášení o ochraně údajů pro používání služby Twitter

Na našich stránkách jsou integrovány funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Používáním služby Twitter a funkce „Re-Tweet“ se vámi navštívené webové stránky spojí s vaším účtem na Twitteru a oznámí ostatním uživatelům. Přitom se data přenášejí i na Twitter. Upozorňujeme na to, že my jako poskytovatel stránek nemáme znalost o obsahu přenášených dat ani o jejich použití službou Twitter. Další informace k uvedenému najdete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Twitter na http://twitter.com/privacy.

Svoje nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru můžete změnit v nastaveních účtu na adrese http://twitter.com/account/settings.

Zdroj:: Datenschutzerklärung für Twitter

to top