Adatvédelem

Jogi természetű utalások, felelősség kizárása

Jelen internetes oldalon olvasható valamennyi kijelentésért és leírásért, különös tekintettel a Timberland Fonds vagyoni befektetéseire vonatkozó nyilvános ajánlatokra (ideértve a Timberland Capital AG részesedési jogait is) egyedül a tájékoztatás felelős kiadója, a Timbeland Capital AG, Hüttenallee 137, D-47800 Krefeld tartozik felelősséggel.

Ettől eltérően jelen internetes oldalon olvasható valamennyi kijelentésért és leírásért, melyek a Timberland Fonds - OptiMix A GmbH & Co. KG; Timberland Fonds - OptiMix B GmbH & Co. KG; Timberland Fonds - OptiMix C GmbH & Co. KG; Timberland Fonds - OptiMix Currency GmbH & Co. KG; továbbá a Timberland Fonds - OptiMix Golddepot Active GmbH & Co. KG; (a továbbiakban „KG-alapok“) nyilvános ajánlataira vonatkoznak, a tájékoztatás felelős kiadója, a Timebrland Management GmbH tartozik felelősséggel.

Felelősség

Internetes oldalainkon található valamennyi adatot és ismeretet gondosan megvizsgálta és ellenőrizte a Timberland Capital AG, a Timberland Management GmbH vagy harmadik fél. Ennek ellenére a Timberland Capital AG, a Timberland Management GmbH, vagy harmadik fél, különös tekintettel a németországi fő értékesítési és tájékoztatási társaságra, a Timberland Service GmbH-ra, nem vállal felelősséget sem a hibáktól való mentesség, sem a pontosság, sem a teljesség, sem pedig az időszerűség vonatkozásában. Teljességgel kizárt bármiféle felelősségvállalás minden olyan kárért, mely közvetlenül vagy közvetve jelen internetes honlap használatából eredően következett be, kivéve, ha az szándékosságon vagy vétkes hanyagságon alapul. Amennyiben erről a honlapról olyan internetes oldalakra történik átirányítás, melyeket harmadik fél üzemeltet, úgy a Timberland Capital AG, a Timberland Management Gmbh és a Timberland Service GmbH nem vállalnak felelősséget azok tartalmáért. Jelen honlapon található információkat a Timberland Capital AG, illetve a Timberland Management GmbH mindennemű garancia és jótállás – legyen az kifejezett vagy hallgatólagos – teljes mellőzésével bocsátotta rendelkezésre. A Timberland Capital AG, illetve a Timberland Management GmbH fenntartsák azt a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztassák vagy kiegészítsék a rendelkezésre bocsájtott ismereteket.

Adatvédelem (Személyes adatok gyűjtése és tárolása)

Személyekre vonatkozó feldolgozás és felhasználás céljából csak akkor gyűjtünk adatokat, ha Ön önként dönt azok átadása mellett, illetve abba kifejezetten beleegyezik. Ezen adatok legtöbbször ara szolgálnak, hogy kérelmeit megválaszoljuk. Ezt követően az adatokat vagy átadjuk illetékes munkatársunknak, vagy legkésőbb hat hónap múlva töröljük azokat. A kapcsolatfelvételi vagy jelentkezési adatlap kitöltésével Ön beleegyezik adatai fentiek szerint történő feldolgozásába és továbbadásába. Beleegyezését a jövőre nézve írásban vagy emailben bármikor visszavonhatja. (Közlését a Timberland Capital AG, A Timberland Management GmbH vagy a Timberland Service GmbH felé kell megtennie, attól függően, melyikkel van szerződéses kapcsolatban.) Amikor meglátogatja a Timberland Capital AG, illetve a Timberland Management GmbH honlapját, azonosításra alkalmas adatait (IP-cím, egyéb adatok, a látogatás napja és időpontja) szerverünk adatbiztonsági céllal tárolja. Adatai további felhasználására – kivéve az anonimizált formában, statisztikai céllal történő felhasználást – nem kerül sor.

A honlap nem tanácsadás

Az internetes honlapon rendelkezésre bocsátott ismeretek nem tekinthetők egyéni tanácsadásnak és nem pótolhatják azt. Egyéni tanácsadó beszélgetésekkel örömmel állnak rendelkezésére munkatársaink, befektetési tanácsadóink és –közvetítőink

Javasoljuk, hogy a Timbeland Capital AG vagyonu befektetési termékének megvásárlása előtt részletesen tájékozódjon. A 2009-es sorozatú névre szóló részesedési jegyekre (jelen honlapon és más nyomtatványokban ezeket Timberland alapoknak vagy alapoknak is nevezzük) vonatkozó jegyzési megbízások egyetlen kötelező érvényű alapja a 2009. április 21-én kelt eladási prospektus, illetve annak mindenkori hatályos és engedélyezett változata és melléklete az eladási prospektusokról szóló törvény 11 §-ának megfelelően. Ezen iratok mindenkor rendelkezésre állnak az alapkezelőnél, befektetési tanácsadójánál, illetve – közvetítőjénél, továbbá a németországi fő értékesítési és tájékoztatási társaságnál, a Timberland Service GmbH-nál (Hüttenalle 137, D-47800 Krefeld).

Szerzői jogok

© Timberland Capital AG, illetve Timberland Management GmbH. Minden jog fenntartva. Minden szöveg, kép, grafika, hang, animáció és videó (illetve azok elrendezése), mely megtalálható a Timberland Capital AG, illetve a Timberland Management GmbH honlapján, szerzői jogvédelem és más törvények védelme alatt áll. A honlap tartalma üzleti céllal nem másolható, nem terjeszthető, nem változtatható meg és nem bocsátható harmadik fél rendelkezésére. Felhívjuk a figyelmet arra a lehetőségre, hogy a honlapon található képek harmadik személyek szerzői jogai által védettek lehetnek.

Használati jog

A Timberland Capital AG, illetve a Timberland Management GmbH jelen innovatív és informatív honlappal szeretne bemutatkozni. Az oldal tartalmát képező szellemi tulajdon, úgymint a szabadalmak, kereskedelmi márkát és szerzői jogvédelem alatt álló tartalmak védelmet éveznek. A honlap használatával nem szerezhető engedély a Timberland Capital AG, a Timberland Management GmbH, illetve harmadik fél szellemi tulajdonának használatára.

A honlapon olvasható kijelentések

A honlapon olvashatók olyan, a jövőre vonatkozó kijelentések, melyek a Timberland Capital AG, illetve a Timberland Management GmbH meggyőződésén alapulnak. Ezen kijelentések a Timberland Capital AG illetve a Timberland Management jövőben bekövetkező eseményekre vonatkozó nézeteit tükrözik, abban az időpontban, amikor megfogalmazták azokat. Ezek a kijelentések kockázatokkal és bizonytalanságokkal terheltek. Számos hatás vezethet oda, hogy a tényleges eredmények nem elhanyagolható módon eltérnek az itt feltüntetett becslésektől. Más változások mellett az általános gazdasági és társadalmi keretfeltételek változása is az ilyen hatások közé sorolható. A Timberland Capital AG, illetve a Timberland Management GmbH minden olyan szándékot és kötelezettséget visszautasít, melyek a jövőre vonatkozó, egy bizonyos időpontban tett kijelentés aktualizálására vonatkozik.

Márkavédjegyek

A Timberland Capital, Timberland Capital AG és a Timberland Fonds a Timberland Capital AG, illetve a Timberland Management GmbH üzleti megnevezései. Amennyiben nincs máskén feltüntetve, a Timberland Capital AG, illetve a Timberland Management GmbH honlapján találhat valamennyi márkavédjegy jogi oltalom alatt áll. Ez különösen vonatkozik a Timberland Capital márkavédjegyre, feliratokra, céglogókra, emblémákra és betűtípusokra.

Felvilágosítás kérése

Ön kérelmére mindenkor költségmentesen jogosult arra, hogy felvilágosítást kapjon az Önről tárolt személyes adatokról. Ezen túlmenően joga van a helytelen adatok kijavítására, zárolására és törlésére (amennyiben erre a hatályos jog lehetőséget ad). Ha jelen ajánlat keretébe foglalt kapcsolatfelvételi, illetve jelentkezési adatlapot használja, ismereteket hív le vagy továbbít, úgy az internetes adatforgalom SSL felhasználásával, rejtjelezve történik, így védve van attól, hogy illetéktelenek megismerjék. A közvetlenül hozzán intézett emailjei nincsenek rejtjelezve.

Egyéb utalások

Jelen honlapon, továbbá egyes nyomtatványokban és dokumentumokban a Timberland Capital AG vagyoni befektetései egyszerűsített formában, OptiMix A, B és C-ként; a Timberland Management GmbH KG.alapjai, a Timberland Fonds – OptiMix A GmbH & Co KG „OptiMix A” -ként; a Timberland Fonds – OptiMix B GmbH & Co KG „OptiMix B” –ként; a Timberland Fonds – OptiMix C GmbH & Co KG „OptiMix C” –ként; a Timberland Fonds – OptiMix Currency GmbH & Co KG „OptiMix Currency” –ként; a Timberland Fonds – Aktív aranyletét GmbH & Co KG „Aktív Aranyletét” –ként szerepelnek. Az „OptiMix” és a „Timbeland Fonds” a Timberland Capital AG és a Timberland Management GmbH védjegyei. Ezen védjegyek szöveges formában írják le a mindenkori befektetési módot, semmiféle ezen túlmenő tulajdonsággal nem rendelkeznek. Jelen honlapon és egyéb nyomtatványokban található adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak vagy pénzügyi elemzésnek, egyedüli céljuk a termékleírás.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem „Like-Button“ („Gefällt mir“) auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook „Like-Button“ anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert:
Google Analytics deaktivieren

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

Einsatz von Google Remarketing

Diese Webseite verwendet die Remarketing-Funktion der Google Inc. Die Funktion dient dazu, Webseitenbesuchern innerhalb des Google-Werbenetzwerks interessenbezogene Werbeanzeigen zu präsentieren. Im Browser des Webseitenbesuchers wird ein sog. „Cookie“ gespeichert, der es ermöglicht, den Besucher wiederzuerkennen, wenn dieser Webseiten aufruft, die dem Werbenetzwerk von Google angehören. Auf diesen Seiten können dem Besucher Werbeanzeigen präsentiert werden, die sich auf Inhalte beziehen, die der Besucher zuvor auf Webseiten aufgerufen hat, die die Remarketing Funktion von Google verwenden.
Nach eigenen Angaben erhebt Google bei diesem Vorgang keine personenbezogenen Daten. Sollten Sie die Funktion Remarketing von Google dennoch nicht wünschen, können Sie diese grundsätzlich deaktivieren, indem Sie die entsprechenden Einstellungen unter http://www.google.com/settings/ads vornehmen. Alternativ können Sie den Einsatz von Cookies für interessenbezogene Werbung über die Werbenetzwerkinitiative deaktivieren, indem Sie den Anweisungen unter http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp folgen.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Adsense

Diese Website benutzt Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen der Google Inc. („Google“). Google AdSense verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht. Google AdSense verwendet auch so genannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken). Durch diese Web Beacons können Informationen wie der Besucherverkehr auf diesen Seiten ausgewertet werden.

Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) und Auslieferung von Werbeformaten werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen können von Google an Vertragspartner von Google weiter gegeben werden. Google wird Ihre IP-Adresse jedoch nicht mit anderen von Ihnen gespeicherten Daten zusammenführen.

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google +1

Erfassung und Weitergabe von Informationen:
Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. über die Google +1-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1 können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden.
Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie und andere zu verbessern. Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-Konto verwendet haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von Ihnen verfügen.

Verwendung der erfassten Informationen:
Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten Informationen gemäß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene Websites.

Quellverweis: Datenschutzerklärung Google +1

Google AdWords

Unsere Webseite nutzt das Google Conversion-Tracking. Sind Sie über eine von Google geschaltete Anzeige auf unsere Webseite gelangt, wird von Google Adwords ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt. Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine von Google geschaltete Anzeige klickt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten unserer Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.

Möchten Sie nicht am Tracking teilnehmen, können Sie das hierfür erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies generell deaktiviert oder Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain „googleleadservices.com“ blockiert werden.

Bitte beachten Sie, dass Sie die Opt-out-Cookies nicht löschen dürfen, solange Sie keine Aufzeichnung von Messdaten wünschen. Haben Sie alle Ihre Cookies im Browser gelöscht, müssen Sie das jeweilige Opt-out Cookie erneut setzen.

Einsatz von Facebook Retargeting

Diese Webseite verwendet die Retargeting-Funktion der Facebook Ireland Limited. Die Funktion dient dazu, Webseitenbesuchern innerhalb des Facebook-Werbenetzwerks interessenbezogene Werbeanzeigen zu präsentieren. Im Browser des Webseitenbesuchers wird ein sog. „Cookie“ gespeichert, der es ermöglicht, den Besucher wiederzuerkennen, wenn dieser Webseiten aufruft, die dem Werbenetzwerk von Facebook angehören. Auf diesen Seiten können dem Besucher Werbeanzeigen präsentiert werden, die sich auf Inhalte beziehen, die der Besucher zuvor auf Webseiten aufgerufen hat, die die Retargeting Funktion von Facebook verwenden.
Nach eigenen Angaben erhebt Facebook bei diesem Vorgang keine personenbezogenen Daten. Sollten Sie die Funktion Retargeting von Facebook dennoch nicht wünschen, können Sie diese grundsätzlich deaktivieren, indem Sie die entsprechenden Einstellungen unter http://www.facebook.com/settings/?tab=ads vornehmen.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Twitter

Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion „Re-Tweet“ werden die von Ihnen besuchten Webseiten mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen.

Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter http://twitter.com/privacy.

Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter http://twitter.com/account/settings ändern.

Quellenangaben: Datenschutzerklärung für Twitter

to top