História Timberland Capital

Timberland dnes predstavuje vyše 20 rokov trvajúci úspech v citlivom segmente náročných investícií do majetku. Vášeň, vedomosti a veľký cit pre trendy, trhy a ľudí charakterizovali spoločnosť už od začiatku. Stály záujem o inovatívny ďalší vývoj klasických investičných produktov, vytrvalosť a dôslednosť pri realizácií myšlienok a schopnosť rozpoznať meniace sa potreby investorov vo všetkých fázach obchodu a použiť ich – všetko toto sú nadčasové faktory úspechu, ktoré formujú spoločnosť Timberland dodnes. 

Dôležitým míľnikom od založenia v roku 1993 Dirkom Kösterom a Thomasom Krämerom bolo schválenie spoločnosti ako inštitúcie poskytujúcej finančné služby, od r. 1996 licencovanej podľa KWG. Od tejto doby koná Timberland ako klasická správa majetku – najskôr s podstatným zameraním na správu náročných individuálnych cenných papierov. V r. 2002 nasledovalo nakoniec vydanie prvého investičného fondu. A na základe týchto hlbokých skúseností zasa začal Timberland v r. 2009 so zostavovaním uzavretých produktov, ktoré v podstate pozostávajú výhradne zo solídnych, dlhodobo osvedčených špičkových fondov.

Citlivé vyváženie bezpečnosti a ziskovosti je pritom v centre všetkého rozmýšľania a konania. Okrem toho reprezentuje kontinuita podstatnú súčasť podnikovej filozofie. Táto zásada pritom platí pre produkty firmy rovnakým spôsobom ako pre personálne vedenie. A tak je Timberland dnes rovnako ako v minulosti spoločnosťou vedenou svojím vlastníkom, so sympatickou veľkosťou a efektívnou štruktúrou.

to top