Investičná spoločnosť (KVG) / AIFM

Timberland Investment GmbH má oprávnenie plne licencovanej investičnej spoločnosti (AIFM). Povolenie zahŕňa správu uzavretého tuzemského verejného AIF a uzavretého tuzemského špeciálneho AIF a vzťahuje sa predovšetkým na majetkové triedy cenných papierov a drahé kovy.

Okrem toho má Timberland vo všetkých 28 krajinách EÚ povolenie na cezhraničné poskytovanie finančných služieb (sprostredkovanie investícií a investičné poradenstvo) a môže sa tak starať tak o inštitucionálnych, profesionálnych, ako aj o individuálnych investorov v celej Európe.

to top