Kontakt

Hüttenallee 137
47800 Krefeld


(+49) 0 21 51 - 52 404 - 0
(+49) 0 21 51 - 52 404 - 50
info@timberland-finance.com

Timberland Finance - certifikácie

Myslieť ďaleko dopredu, transparentne komunikovať, flexibilne Konať. Za tým si stojíme ako spoločnosť fondov vedená jej vlastníkmi. Už vyše 20 rokov. Pre nás má pritom veľký význam kontinuita a veľkú hodnotu kvalita . Z toho dôvodu ponúka Timberland svojim náročným investorom absolútnu otvorenosť v zmysle uskutočnenej investície. Už v rámci poradenstva. A samozrejme ešte viac počas definovaného investičného obdobia. Na jednej strane samozrejme preto, aby sme primerane vyhoveli informačnej potrebe našich klientov. Na druhej strane ale predovšetkým preto, aby sme priebežne potvrdzovali investičné rozhodnutia manažmentu fondu.

Daňový posudok dokumentuje fiškálne riešenie

Timberland Fonds zadala vypracovanie znaleckého posudku k daňovým aspektom spoločnosti Timberland Capital AG pri emisii investícií do majetku. V tomto posudku uznávanej odbornej kancelárie sa dokumentuje daňový režim fondov spoločnosti Timberland Capital AG. Súhrn tohto znaleckého stanoviska vypracovaného spoločnosťou pre daňové poradenstvo je predstavený v predajnom prospekte.

Ďalšie informačné médiá spoločnosti Timberland Capital AG

Nad rámec týchto úradných certifikácií a znaleckej dokumentácie sme implementovali rozsiahly informačný servis rôznych médií. Týmto spôsobom sú rôzne skupiny investorov podľa potreby a záujmu pravidelne informované o rôznych aspektoch svojej investície.

K transparentnosti patrí aj maximálne možná otvorenosť voči serióznym analytikom a ratingovým agentúram, ktoré pravidelne z najrôznejších hľadísk analyzujú spoločnosť Timberland Capital AG, príp. Timberland Management GmbH a ich investície/fondy.

K dispozícii je široký výber relevantných informácií. Na základe odborných zákonných požiadaviek na audítorské spoločnosti a spoločnosti poskytujúce daňové poradenstvo môžu byť tieto informácie poskytnuté kedykoľvek na základe zodpovedajúcej dohody o poskytovaní informácií.

to top