Kontakt

Hüttenallee 137
47800 Krefeld


(+49) 0 21 51 - 52 404 - 0
(+49) 0 21 51 - 52 404 - 50
info@timberland-finance.com

Výnos Timberland Capital

Na konci ide vždy o peniaze. Presnejšie o výnos. A výnos je tou záväznou zložkou, ktorá v podstate odráža úspech strategickej kapitálovej investície. Predstavuje reálny hodnotový prírastok investície. A to zrátané a podčiarknuté. Osobitnú úlohu pritom vždy hrá časový faktor. Už len z tohto dôvodu majú spravidla istotu investori, ktorí plánujú svoju investíciu strednodobo až dlhodobo. Jednoducho preto, lebo čas je podstatná zložka na to, aby tlmila prirodzený rozsah kolísania cenných papierov a poskytla tak investícii dlhodobo požadovanú bezpečnosť.

A z tohto dôvodu ponúkajú fondy Timberland výhradne citlivo zostavené a vybrané možnosti investovania, ktoré trvalo zabezpečia a posilnia majetok investora . Najvyšším cieľom pritom je realizovať na to potrebné kroky vždy transparentne a v úzkej súčinnosti. Aby bolo rozpätie medzi výnosom, zabezpečením a disponibilitou kapitálu investora skutočne optimálne.

to top